Ugglan & Lyran

Vinet är slut! Gissa konstverket! – del 1. Facit.

Konstverket är en fresk från 1290 som finns i den övre Sankt Franciskus-basilikan i Assisi, troligen utförd av Jacopo Torriti, kanske i samarbete med Filippo Rusuti. Den föreställer bröllopet i Kana; berättelsen i Johannesevangeliet där vinet tar slut på ett bröllop. I förgrunden fyller tjänarna på Jesu anmodan stenkrukor med vatten. Enligt 1917 års bibelöversättning:

Johannes 2.

1. På tredje dagen var ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu moder var där.

2. Också Jesus och hans lärjungar blevo bjudna till bröllopet.

3. Och vinet begynte taga slut. Då sade Jesu moder till honom: ”De hava intet vin.”

4. Jesus svarade henne: ”Låt mig vara, moder; min stund är ännu icke kommen.”

5. Hans moder sade då till tjänarna: ”Vadhelst han säger till eder, det skolen I göra.”

6. Nu stodo där sex stenkrukor, sådana som judarna hade för sina reningar; de rymde två eller tre bat-mått var.

7. Jesus sade till dem: ”Fyllen krukorna med vatten.” Och de fyllde dem ända till brädden.

8. Sedan sade han till dem: ”Ösen nu upp och bären till övertjänaren.” Och de gjorde så.

9. Och övertjänaren smakade på vattnet, som nu hade blivit vin; och han visste icke varifrån det hade kommit, vilket däremot tjänarna visste, de som hade öst upp vattnet. Då kallade övertjänaren på brudgummen.

10. och sade till honom: ”Man brukar eljest alltid sätta fram det goda vinet, och sedan, när gästerna hava fått för mycket, det som är sämre. Du har gömt det goda vinet ända tills nu.”

11. Detta var det första tecknet som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade så sin härlighet; och hans lärjungar trodde på honom.

Vi ser hur tjänaren till vänster tittar upp mot Jesus, som syns till hälften. Till höger ser man en handduk och ett ben, det skulle kunna vara övertjänaren.

Det är intressant hur övertjänaren förhåller sig till brudgummen. Han låtsas inte ens vara servil, utan kallar honom till sig och påpekar att han gjort fel – kanske i kraft av sin ålder, eller på grund av det allvarliga slöseriet; att slösa bort så gott vin på redan överförfriskade gäster.

Både Torriti och Rusuti gjorde även mosaiker. Man kan se en bysantinsk influens i fresken.

Källor:

Artiklar om Jacopo Torriti och Filippo Rusuti på italienska Wikipedia.

Bibeln i 1917 års översättning.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2023 Ugglan & Lyran

Tema av Anders Norén