Ugglan & Lyran

Mellan fromhet och vidskepelse – Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige. Föreläsning i Göteborg 26/5 2020. Uppskjuten.

Tron på att det materiella kunde fungera som förmedlande länkar mellan Gud och människorna hade karaktäriserat mycket av den senmedeltida folkliga religiositeten. Men i samband med reformationen under 1500-talet kom kyrkoledningen att uppfatta detta förhållningssätt som vidskepligt. I stället försökte man inpränta en mer inåtblickande, immateriell religiositet hos de troende. Helgonen och de spår de lämnat efter sig på jorden kunde inte längre hjälpa den nödställde, som istället borde sätta sin lit till Guds försyn och allmakt. Men vad hände egentligen med de heliga platserna och föremålen i mötet mellan luthersk renlärighet och ett traditionellt folkligt fromhetsliv? Kom och hör historikern Terese Zachrisson föreläsa om detta.

Obs! Föreläsningen är uppskjuten p.g.a. smittspridningsrisken.

Tid: Meddelas senare.

Plats: Hörsalen, GTS Konferens och Festvåning, Erik Dahlberggatan 9, Göteborg

Biljetter: 135 kr. Länk kommer så småningom.

Obs! Endast förköp. Biljetter kommer ej säljas på plats.

Bilden föreställer S:t Olof på sidoaltare. Dädesjö gamla kyrka, Växjö stift. Foto: Hans A. Rosbach/CC-BY-SA 3.0

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2023 Ugglan & Lyran

Tema av Anders Norén